Thứ 2, ngày 15/04/2024

Phần mềm MICROSOFT OFFICE 2016, 2019

16/11/2021 12:13:21 - Lượt xem: 1006

Microsoft Office là bộ công cụ giúp tăng hiệu quả của các công việc văn phòng trên máy tính. Bộ công cụ này đã hỗ trợ cho hàng triệu người người không chỉ nhân viên văn phòng mà cả học sinh, sinh viên trên thế giới.

Chi tiết

Phần mềm ENDNOTE

16/11/2021 11:38:37 - Lượt xem: 969

Endnote là ứng dụng chuyên dùng cho mục đích tìm kiếm các dữ liệu và thư mục trực tuyến, tổ chức các tài liệu tham khảo, hình ảnh và các file PDF trong bất kỳ ngôn ngữ nào, hỗ trợ tạo ra các thư mục rất dễ dàng.

Chi tiết

Phần mềm IBM SPSS

16/11/2021 10:36:57 - Lượt xem: 921

IBM SPSS Software (viết tắt của Statistical Package for the Social Sciences) là phần mềm phân tích thống kê logic và phân tích dữ liệu.

Chi tiết

Phần mềm STATA

16/11/2021 10:28:03 - Lượt xem: 1156

Phần mềm STATA đang được sử dụng rất nhiều vào phân tích dữ liệu.

Chi tiết

Hướng dẫn tra cứu, khai thác CSDL Hinari

26/11/2018 10:57:24 - Lượt xem: 1362

Chi tiết

Công cụ soạn thảo Notepad++

30/05/2018 08:04:31 - Lượt xem: 1503

Chi tiết