1. Thông tin chung

- Tên đơn vị: Phòng Công nghệ Thông tin - Thư viện

- Địa chỉ: Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên, số 284 đường Lương Ngọc Quyến – TP. Thái Nguyên

- Văn phòng và thư viện: khu nhà 2 tầng trung tâm

- Điện thoại: 02083 859695

- Email: cntttv@tump.edu.vn

- Thông tin lãnh đạo đơn vị:

ThS Đỗ Văn Toàn - Phó trưởng phòng - Phụ trách phòng

ThS Dương Thủy Anh - Phó trưởng phòng

 

 

2. Chức năng nhiệm vụ

2.1. Chức năng

Là đơn vị tổ chức chương trình mục tiêu, tham mưu Ban Giám hiệu chiến lược phát triển CNTT và TV của nhà trường.

2.2. Nhiệm vụ

1) Đề xuất kế hoạch ứng dụng và phát triển CNTT, TV.

2) Hỗ trợ kỹ thuật, quản lý, bảo dưỡng, vận hành toàn hệ thống CNTT, TV.

3) Xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu quan trọng của đơn vị.

4) Quản trị mạng, website, quản trị kỹ thuật các phần mềm của đơn vị.

5) Đáp ứng nhu cầu của nhà trường, cán bộ, HSSV, người đọc về thư viện mới.

6) Mở rộng quan hệ trao đổi, hợp tác chia sẻ tài nguyên với các đối tác.

7) Quản lý tốt cơ sở vật chất.

8) Thực hiện các nhiệm vụ khác do thủ trưởng đơn vị giao.


3. Thông tin nhân sự

STT Họ và tên Chức vụ Email
1 Đỗ Văn Toàn Phó trưởng phòng - Phụ trách phòng  dovantoan@tump.edu.vn
2 Dương Thủy Anh Phó trưởng phòng  duongthuyanh@tump.edu.vn
3 Hồ Thị Thanh Thủy Thư viện viên  hothithanhthuy@tump.edu.vn
4 Nguyễn Thị Thu Hằng Thư viện viên  nguyenthithuhang@tump.edu.vn
5 Hồ Xuân Nhàn Chuyên viên  hoxuannhan@tump.edu.vn
6 Nguyễn Xuân Vũ Chuyên viên  nguyenxuanvu@tump.edu.vn
7 Lê Thị Bích Thuận Thư viện viên  lethibichthuan@tump.edu.vn
8 Nguyễn Văn Lâm Giảng viên  nguyenvanlam@tump.edu.vn

4. Lịch sử hình thành:

Phòng CNTT-TV Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên được thành lập ngày 9/12/2008 theo Quyết định số 1106/ĐHTN. Đây là mô hình phát triển thư viện phổ biến trên toàn cầu. Sự ra đời của phòng là kết hợp tất yếu giữa Công nghệ thông tin và Thư viện để từng bước điện tử hóa và số hóa thư viện truyền thống. Tháng 8 năm 2011 phòng triển khai Thư viện điện tử. Năm 2013 phòng xây dựng thư viện số, bước đầu đã tiến hành khai thác các kho dữ liệu số của Trung tâm học liệu Đại học Thái Nguyên và  thế giới


5.Thành tích đạt được

Hệ thống CNTT nhà trường đảm bảo qui mô và chất lượng phục vụ, có hệ thống cáp quang (FTTH) 32Mb, 5 máy chủ, 1 website tiếng Việt, 1 website tiếng Anh, 500 máy trạm, wifi bao phủ 80% các đơn vị của nhà trường, sử dụng 20 phần mềm cơ bản.

Thư viện Trường có gần 8000 đầu sách với trên 50 nghìn bản, trong đó sách tiếng Việt chiếm 95,9%, ngoài ra còn các sách ngoại văn bao gồm tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Nga. Các tài liệu chuyên ngành khoa học y, dược chiếm 87,5%, khoa học cơ bản 8,3%. Tài liệu thư viện được phân bổ hợp lý: giáo trình (51,7%); tài liệu tham khảo (10,1%); báo, tạp chí (35,8%); luận án, luận văn, khóa luận (1,5%); tài liệu tra cứu (0,3%) và tài liệu điện tử (0,6%).
Thư viện điện tử http://thuvien.tump.edu.vn, có trên 36.718 nghìn biểu ghi, được tích hợp (cả điện tử và số) vào phần mềm Elib phục vụ tra cứu online các tài liệu bản in như: sách, luận văn, luận án, khóa luận

- Nhiều năm đạt danh hiệu Tập thể lao động tiến tiến.

- 1 Bằng khen Bộ GD&ĐT

- 2 Giấy khen của Giám đốc Đại học Thái Nguyên

- 1 Giấy khen của Ban thường vụ Đại học Thái Nguyên