Chủ nhật, ngày 21/07/2024

Thông tin liên hệ

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ thông tin phía dưới

PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - THƯ VIỆN, TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC, ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên. Số 284 Đường Lương Ngọc Quyến, TP. Thái Nguyên

Điện thoại:

Điện thoại:

Email: cntttv@tump.edu.vn

Website: http://it.tump.edu.vn

Facebook: