Chủ nhật, ngày 04/06/2023

Thông báo về việc giới hạn dung lượng tài khoản Google Workspace for Education

07/03/2023 09:56:00 - Lượt xem: 36

Đại học Thái Nguyên thông báo về việc giới hạn dung lượng tài khoản Google Workspace for Education như sau:

Chi tiết

Tất cả người dùng Google Groups sẽ chuyển sang dùng giao diện mới

28/10/2020 10:16:53 - Lượt xem: 469

Phòng CNTT-TV xin thông báo với các thầy cô và sinh viên về một thay đổi sắp tới liên quan đến cách thức giáo viên và học viên trong tổ chức tnmc.edu.vn sử dụng Google Groups trong lớp học.

Chi tiết