Kể từ ngày 15 tháng 9, Groups phiên bản mới đã trở thành giao diện mặc định cho tất cả người dùng. Kể từ ngày 10 tháng 11, Groups phiên bản cũ sẽ bị tắt hoàn toàn. Sau ngày này, bạn sẽ không thấy tùy chọn dùng phiên bản cũ nữa. Những giáo viên và học viên đã chọn quay lại Groups phiên bản cũ sẽ thấy rằng Groups phiên bản mới là giao diện duy nhất mà Google cung cấp. Tùy chọn quay lại Groups phiên bản cũ sẽ bị xóa khỏi giao diện người dùng của họ.

Để giúp người dùng Groups phiên bản cũ chuẩn bị cho quá trình chuyển đổi sang Groups phiên bản mới, bạn nên làm như sau:

Làm quen với các tính năng mới.

So sánh các tính năng có cả trong Groups phiên bản cũ và Groups phiên bản mới. Vui lòng tham khảo tại đây.

Xin lưu ý là bạn có thể xem danh sách các tính năng của Groups phiên bản cũ không còn được hỗ trợ trong Groups phiên bản mới tại đây.

Khi Groups phiên bản cũ bị tắt hoàn toàn, bạn nên làm như sau:

Truy cập vào groups.google.com với tư cách là người dùng G Suite.

Xin lưu ý là tùy chọn dùng Groups phiên bản cũ khi nhấp vào Cài đặt > Quay lại Google Groups cũ đã bị xóa.

Trân trọng!