Thông báo số 1253/TB-ĐHYD về việc sử dụng hộp thư điện tử theo tên miền của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên (Download tại đây);

Danh bạ hộp thư điện tử trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên (Download tại đây);