1. STATA là gì?

STATA là phần mềm thống kê được phát triển từ năm 1985 bởi StataCorp. Tên gọi “STATA” là kết hợp của các từ “statistics" và "data”. Nó được sử dụng bởi nhiều doanh nghiệp và tổ chức học thuật trên thế giới.

Hầu hết những người sử dụng làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu, đặc biệt là trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội học, khoa học chính trị và dịch tễ học, STATA cung cấp một hệ thống quản lý dữ liệu và khả năng phân tích thống kê với giao diện đồ họa thân thiện bao gồm trình đơn mô tả và các hộp thoại đơn giản. STATA là một chương trình thống kê mạnh, với sự hỗ trợ của công cụ lập trình.

2. STATA cho phép:

- Quản lý dữ liệu

- Phân tích thống kê

- Đồ họa

- Mô phỏng

- Hiệu chỉnh chức năng

STATA là một bộ chương trình sử dụng trong phân tích định lượng và thống kê STATA sử dụng các lệnh trực tiếp, có thể vào mỗi lệnh ở một thời điểm để thực hiện chế độ này được người mới bắt đầu ưa thích) hoặc có thể soạn thảo thành một chương trình bao gồm nhiều lệnh cho một nhiệm vụ và thực hiện cùng một lúc. Thậm chí nếu mắc lỗi trong chương trình thì có thể nhận biết và sửa chữa dễ dàng. Trung tâm Phân tích định lượng trong kinh tế (QAE) là nơi đào tạo và tư vấn phân tích dữ liệu trên phần mềm STATA chuyên nghiệp dành cho các bậc Cử nhân, Thạc Sỹ, Tiến Sỹ.

3. Download STATA: Sau khi kích hoạt bản quyền, các bạn có thể Download phần mềm STATA tại đây.