Dung lượng ổ C của bạn đang dần bị full.Bạn muốn di chuyển các thư mục như My Documents, My pictures, Download.... sang ổ D,E để giảm bớt dung lượng cho ổ C.
Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách di chuyển mà không cần phải cài lại Win.

 

Tôi sẽ lấy ví dụ là My Documents để thực hiện việc di chuyển
Đường dẫn cho thư mục My Document là :
+Windows XP: C:\Documents And Setting\Username\My Documents\
+Windows Vista, Windows 7, Windows 8: C:\Users\Username\Documents

(Username tùy tên mỗi máy)
1.Với Win XP
-Tạo 1 thư mục trên ổ D
-Ở Desktop có biểu tượng My Document,chuột phải => Properties
-Tab Target => chọn Move => chọn thư mục đã tạo ở trên => Apply và OK

2.Với Win 7/8/10
-Cũng tạo 1 thư mục ở ổ D
-Chuột phải My Document => Properties
-Tab Location =>chọn Move => chọn thư mục đã tạo ở trên => Apply và OK

Hoàn toàn đơn giản phải không nào.Chỉ nên chuyển những thư mục đơn giản như My Documents, My pictures, Download...