Chương 1 Giới thiệu PowerPoint 2010
1. Các điểm mới trong PowerPoint 2010
2. Khởi động và thoát Microsoft PowerPoint 2010
3. Tìm hiểu các thành phần trên cửa sổ chương trình Microsoft PowerPoint
4. Thay đổi kiểu hiển thị trong cửa sổ chương trình
5. Tùy biến thanh lệnh truy cập nhanh
6. Phóng to/ thu nhỏ cửa sổ làm việc
7. Thanh thước ngang và dọc
8. Các đường lưới
9. Đường trợ giúp khi vẽ
10. Xem bài thuyết trình ở các chế độ màu sắc khác nhau
11. Xem cùng một bài thuyết trình trong nhiều cửa sổ
12. Sắp xếp các cửa sổ
13. Chuyển đổi qua lại giữa các cửa sổ
14. Sử dụng trình trợ giúp
15. Hỏi đáp

Chương 2 Tạo bài thuyết trình cơ bản
1. Tạo bài thuyết trình
2. Lưu bài thuyết trình
3. Bảo vệ bài thuyết trình bằng mật mã
Thiết lập mật mã bảo vệ
Gỡ bỏ mật mã khỏi bài thuyết trình
4. Tăng cường độ an toàn cho PowerPoint với tính năng File Block Settings
5. Các thao tác với slide
6. Mở và đóng bài thuyết trình
7. Hỏi đáp

Chương 3 Xây dựng nội dung bài thuyết trình
1. Tạo bài thuyết trình mới
2. Tạo slide tựa đề
3. Tạo slide chứa văn bản
4. Tạo slide có hai cột nội dung
5. Chèn hình vào slide
6. Chèn hình từ Clip Art vào slide
7. Chụp hình màn hình đưa vào slide
8. Chèn thêm Shape, WordArt và Textbox vào slide
9. Chèn SmartArt vào slide
10. Nhúng âm thanh vào slide
11. Nhúng đoạn phim vào slide
12. Chèn đoạn phim trực tuyến vào slide
13. Chèn bảng biểu vào slide
14. Chèn biểu đồ vào slide
15. Hỏi đáp

Chương 4 Tuỳ biến, hiệu chỉnh bài thuyết trình
1. Sử dụng các mẫu định dạng
2. Sử dụng hình và màu làm nền cho slide
3. Làm việc với Slide Master
4. Định dạng văn bản
Sao chép định dạng
5. Định dạng hình, SmartArt, Shape, WordArt, Video
6. Định dạng bảng biểu
7. Định dạng đồ thị
8. Tồ chức các slide trong bài thuyết trình
9. Hỏi đáp

Chương 5 Làm việc với các hiệu ứng, hoạt cảnh
1. Hiệu ứng cho văn bản
Các tùy chọn hiệu ứng nâng cao cho văn bản
2. Sao chép hiệu ứng
3. Sắp xếp trình tự thực thi hiệu ứng cho
4. Hiệu ứng cho hình ảnh, shape
5. Hiệu ứng cho SmartArt
6. Thiết lập hiệu ứng và tùy chọn cho âm thanh và đoạn phim
7. Hiệu ứng cho bảng biểu
8. Hiệu ứng cho đồ thị
9. Xóa bỏ hiệu ứng của các đối tượng trên slide
10. Hiệu ứng chuyển slide
11. Tự động hoá bài thuyết trình
12. Tạo các siêu liên kết và các nút lệnh điều hướng trong bài thuyết trình
13. Hỏi đáp

Chương 6 Chuẩn bị thuyết trình
1. Tạo tiêu đề đầu và chân trang
2. Ghi chú và nhận xét cho các slide
3. Chuyển định dạng của bài thuyết trình
4. In bài thuyết trình
5. Đóng gói bài thuyết trình ra đĩa
6. Tùy biến nội dung cho các buổi báo cáo
7. Thiết lập tuỳ chọn cho các kiểu báo cáo
8. Kiểm tra bài thuyết trình
9. Hỏi đáp

Chương 7 Trình chiếu bài thuyết trình
1. Trình chiếu bài thuyết trình
2. Sử dụng các nút điều khiển trong chế độ Slide Show
3. Tạo chú giải trong khi trình chiếu bài thuyết trình
4. Trình chiếu bài thuyết trình với nhiều màn hình
5. Hỏi đáp

Phụ lục 1. Cách tạo bài thuyết trình chuyên nghiệp
1. Một bài trình diễn hiệu quả
2. Kế hoạch phát triển bài trình diễn
3. Giữ cho khán giả luôn cảm thấy thích thú

Phụ lục 2. Tài nguyên Internet
1. Template, Themes và Background
2. Add-Ins và tài liệu tham khảo